anaforeza značenje

anaforeza (grč.), gibanje čestica prema anodi pri elektroforezi.