Amon značenje

Amon (egip.: skriveni [Bog]), vrhovni bog staroegip. grada Tebe, poslije poistovjećen s bogom sunca Ra (Amon-Ra); Grci ga poistovjećivali sa Zeusom.