Amin značenje

Amin, Idi Dada (1928–2003), ugandski general i diktator, na vlasti 1971–79. Odgovoran za smrt više tisuća ljudi; umro u progonstvu u Saudijskoj Arabiji.