Amienski mir značenje

Amienski mir, sklopljen 25. 3. 1802. u Amiensu između Francuske (sa saveznicima: Španjolskom i Batavskom Republikom, tj. Nizozemskom) i Engleske. Od ranije osvojenih područja Engleskoj su ostali jedino Cejlon i Trinidad.