amfibija značenje

amfibija (grč.), 1. vozilo sposobno za kretanje na kopnu i vodi; 2. letjelica koja može uzlijetati i slijetati na površinu zemlje i vode.