amfi- značenje

amfi- (grč.), predmetak u složenicama: oko-, okolo-, ob-.