amerindijanski jezici značenje

amerindijanski jezici, jezici Indijanaca obiju Amerika; razvrstavaju se u više velikih porodica (phylum), te na mnogobrojne porodice i grane.