Amerika značenje

Amerika (po tal. pomorcu Amerigu Vespucciju). 1. Zajedničko ime za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku. 2. razg Sjedinjene američke države.