ambitus značenje

ambitus (lat.), glazb melodijski raspon napjeva od njegova najdubljeg do najvišeg tona.