Alzheimerova bolest značenje

Alzheimerova bolest, jedna od najčešćih presenilnih demencija; počinje u 5. ili 6. desetljeću života; obilježja: progresivne smetnje kao što su afazija, agnozija, apraksija, s epizodama nemira i stanjima uzbuđenosti, smetnje pamćenja i zapamćivanja, dezorijentacija u vremenu, prostoru, osobama; A. b. traje 2–5 god., djelotvorna lijeka nema.