aluminijeve legure značenje

aluminijeve legure ili slitine, legure s najmanje 50% aluminija (drugi najčešći sastojci: bakar, mangan, silicij, nikal, magnezij); dijele se na gnječive (obrađuju se mehanički) i ljevačke (obrađuju se lijevanjem); neke su i toplinski obradive; najvažnije vrste: duralumin, hidronalij, silumin.