Altamira značenje

Altamira, špilja u španj. pokrajini Santander s paleolitičkim slikama (likovi bizona, košuta i divljih životinja); otkrivena 1868.