Alsace značenje

Alsace (njem. Elsass; u nas uobičajeno ime: Elzas), pokrajina u I Francuskoj (dep. Bas-Rhin i Haut-rhin), 8280 km2, 1 734 200 st. Poljodjelstvo, vinogradarstvo; rudnici kalija; metaloprerađivačka, prehr. i tekst. ind. Gradovi: Strasbourg, Colmar, Mulhouse (njem. Mülhausen). Velik dio stanovništva govori i njemački.