alpska rasa značenje

alpska rasa, ogranak loze europida, raširena u sr. Francuskoj, Švicarskoj, S Italiji, J Njemačkoj, Austriji, Češkoj i Madžarskoj.