almukantarat značenje

almukantarat ili almukantar (arap.), mali krug na nebeskom svodu usporedan s obzorom; sve zvijezde jednog a. na jednakoj su visini iznad obzora.