Almaty značenje

Almaty, najveći grad u Kazahstanu; 1 136 100 st. Sveuč., opservatorij, istraživački centar za nuklearnu energiju; prom. čvorište; ind. strojeva, tekst., kem. i prehr. ind., proizvodnja aluminija; galerija slika, knjižnice, muzeji.