Allahabad značenje

Allahabad, grad na sastavu Jumne i Gangesa u sav. državi Uttar pradesh, Indija; 1 049 600 st. Hindusko hodočasničko središte; sveuč.; ind. i trg. središte.