Alkuin značenje

Alkuin (Ealhwine, lat. Albinus Flaccus) (732–804), anglosaski teolog i književnik; od 781. na dvoru Karla Velikog, potom opat u Toursu. Jedan od gl. predstavnika karolinške renesanse, širio kulturu antike, reorganizirao školstvo, učvršćivao katoličanstvo. Očuvana 232 njegova pisma caru.