Alkmeon Krotonjanin značenje

Alkmeon Krotonjanin (o. ← 520. do ?), grč. filozof, pitagorejac; bavio se empirijskim istraživanjima; smatra se utemeljiteljem fiziologije.