alkaloidi značenje

alkaloidi, dušikasti, većinom heterociklički org. spojevi, koji dolaze u nekim biljkama; bazičnog su karaktera, mnogi jako otrovni; neki služe u medicini. Najvažniji: morfin (iz opija), atropin (iz velebilja), kinin (iz kore kininovca), strihnin (iz sjemenke strihnosa), kofein (iz kave), nikotin (iz duhana).