alitiranje značenje

alitiranje (franc.), prevlačenje čeličnih predmeta aluminijem radi povećanja otpornosti prema visokim temperaturama.