alijenacija značenje

alijenacija (lat. alienatio: otuđenje). 1. psih duševno rastrojstvo, poremećaj kod kojega se poznati sadržaji doživljaja pričinjaju nepoznatima i tuđima. 2. filoz i soc → otuđenje.