alifatski spojevi značenje

alifatski spojevi (grč.), lančasti, masni spojevi; org. kem. spojevi koji sadrže atome ugljika vezane u obliku otvorenih lanaca (npr. parafini, alifatski alkoholi, alifatske kiseline).