algoritam značenje

algoritam (po lat. obliku Algorithmus imena perz.-arap. matematičara Al-H(a)warizmija), općeniti jedinstveni postupak za sustavno rješavanje neke određene klase mat. problema; Euklidov a., za nalaženje najveće zajedničke mjere dvaju prirodnih brojeva.