algebarske operacije značenje

algebarske operacije, mat. operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i korjenovanje s cjelobrojnim eksponentom korijena.