alge značenje

alge (lat.) (Algae, Phycophyta), skupni naziv za sve niže biljke koje sadrže klorofil; uz klorofil mogu imati i druga bojila (crvene a., smeđe a.); pretežno vodene biljke.