Alfons IX značenje

Alfons IX (1171–1230), kralj Kastilje i Leóna od 1188; osnovao sveuč. u Salamanki 1215.