Alföldi značenje

Alföldi, András (1895–1981), madž. arheolog i numizmatičar; stručnjak za kasnu antiku i rani sr. vijek.