alfa značenje

alfa (grč.). 1. Ime prvog slova grč. alfabeta (A, a, brojčana vrijednost 1); odgovara latiničnom slovu a. 2. pren početak; alfa i omega, početak i kraj. 3. astr (Alfa) oznaka najsjajnije zvijezde u zviježđu. 4. mat oznaka za prvi u nizu kutova. 5. kem oznaka pojedinih izomera.