aleuron značenje

aleuron (grč.), bjelančevinasta tvar koja se u obliku zrnaca (aleuronska zrnca) nalazi u biljnim sjemenkama.