Aletsch značenje

Aletsch, najveći alpski ledenjak (171 km2; 24 km dug). Leži u J dijelu Bernskih Alpa, Švicarska.