aleksandrijska škola značenje

aleksandrijska škola, filološko-gramatičarska predaja u helenističkoj Aleksandriji (← 3. i ← 2. st.) utemeljena na Aristotelovu učenju o jeziku i sistematizaciji jezične građe iz filološkog proučavanja starih knjiž. tekstova (Zenodot, Aristofan bizantinac, Aristarh, Dionizije tračanin i dr.).