Aleksandrija značenje

Aleksandrija (arap. Al-iskandaråyah), grad i gl. luka Egipta na obali Sredozemnog mora; 3 328 200 st.; sastoji se od starog i modernog dijela. Sveuč., muzeji, kazališta i druge kult. ustanove. Ind. tjestenine, ulja, tekstila, cementa, pamuka, duhana, soli, rafinerija nafte. Međunar. zračna luka. – pov Osnovao je ← 331. Aleksandar Veliki; u helenističko doba rasadište grč. kulture. Od ← 322. gl. grad države Ptolemejevića. Za Rimljana najveća luka svijeta. Pod Arapima od 7. st. Nakon izgradnje Kaira zamire; ponovno se razvija pod Mehmed Alijom u 19. st.