Aleijadinho značenje

Aleijadinho→ Lisboa, Antônio Francisco