aldehidne smole značenje

aldehidne smole→ smole, umjetne