Alcatraz značenje

Alcatraz, otok u zaljevu San francisco (SAD), poznat od 1755. kao Otok pelikana (španj. Isla de los Alcatraces). Vojni zatvor 1868–1933., potom zatvor za opasne osuđenike, ukinut 1963. Od 1971. dio odmorišnog parka Golden gate.