albigenzi značenje

albigenzi (lat. Albigenses), kršć. sljedba u 11–13. st., nastala u J Francuskoj (nazvana po gradu Albiju). U njihovu učenju prevladavaju elementi manihejsko-dualističkog nauka; zagovaraju isposništvo, odbacuju crkv. sakramente, oltare, križ, slike svetaca i štovanje relikvija, ustaju protiv rim. crkve, pape i svjetovne vlasti klera. Kao heretike osudio ih papa Aleksandar iii., a papa Inocent iii. 1209–29. vodio protiv njih križarski rat (→ katari).