Alberti značenje

Alberti, Rafael (1902–99), španj. pjesnik i dramatičar; pripadnik »generacije ’27«, jedan od obnovitelja suvremene poezije. Mornar na kopnu; Ljubavnica; Ljubavne pjesme.