Albert značenje

Albert, Heinrich (1604–51), njem. skladatelj; najznačajniji majstor njem. ranobarokne popijevke, većim dijelom skladane na vlastite tekstove (Arien, 8 sv.).