albanski jezik značenje

albanski jezik, rodoslovno donekle osamljen jezik indoeur. jezične porodice u kojoj tvori zasebnu granu; sadrži mnogo rom., slav. i tur. riječi. Tipološki i kulturno pripada balkanskom jezičnom savezu. Dijalekti: gegijski i toskijski. Piše se latinicom. Ima o. 6 mil. govornika.