Albanci značenje

Albanci (alb. Shqiptarët), narod indoeur. tračko-ilir. podrijetla; o. 6 mil. pripadnika, najviše u Albaniji (2,8 mil.), Srbiiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Italiji, Grčkoj, SAD-u; u Hrvatskoj o. 15 000. Pretežno muslimani ali ima pravoslavnih i katolika. Prema dijalektu dijele se na Gege S od rijeke Shkumbin i Toske J od nje. Ustanove njihova običajnog prava sabrane su u Kanunu Leke Dukagjinija.