Al Mina značenje

Al Mina, arheol. nalazište na ušću Oronta, Sirija; grč. naseobina (Posejdeon ?) iz ← 8. st.