Akvitanija značenje

Akvitanija (ant. Aquitania). 1. pov. pokrajina u Francuskoj između Loire i Pireneja; pod rim., zapadnogotskom, franačkom, engl., a od 1453. franc. vlašću. 2. → Aquitaine.