akut značenje

akut (lat.), lingv 1. grafički znak kojim se u štok. govoru označuje dugouzlazni naglasak; u dr. jezicima označuje mjesto naglaska, zatvorenost vokala, duljinu vokala i sl.; 2. znak – kojim se u bilježenju čak. i kajk. govora označuje dugi silazno-uzlazni (neravnomjerni uzlazni) naglasak.