akumulator značenje

akumulator (lat.). 1. mat dio procesora u kojem se skupljaju podaci nakon aritmetičko-logičkih operacija. 2. el uređaj za sakupljanje i čuvanje el. energije, tzv. sekundarni galvanski element; el. energija uložena u kem. promjenu elektroda (punjenje) može se crpsti (pražnjenje) nakon bilo koliko vremena. Tipovi: olovni, nikal-kadmijev, nikal-željezni a. Radi postizanja viših napona a. se spajaju u akumulatorske baterije.