aktivni ugljen značenje

aktivni ugljen, posebno porozni ugljen dobiven pougljenjivanjem drveta ili dr. org. tvari; upotrebljava se kao adsorbent za plinove i dekolorant za tekućine (→ drveni ugljen; životinjski ili koštani ugljen).