aktivna galaktika značenje

aktivna galaktika, galaktika s energijom reda 1036 do 1039 J iz jezgre gdje nastaje akrecijom plinova na crnu rupu. Razlikuju se kvazari, Seyfertove g., Lacertide, radiogalaktike i dr.