aktivist značenje

aktivist (lat. preko rus.), osoba koja s posebnim zalaganjem podupire neku stvar ili neki pokret.