akronim značenje

akronim (grč.), kratica sastavljena od početnih slova ili slogova nekog naziva od više riječi, npr. Zavnoh = Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja hrvatske.