Akis značenje

Akis, grč. mit, suparnik Polifemov u ljubavi prema nimfi Galateji; Polifem ga ubio, a bogovi pretvorili u istoimenu rijeku.